o nás

 

     Stredná odborná škola gastronómie a služieb má za sebou dlhú a úspešnú históriu. Jej brány opustili tisícky absolventov vzdelaných v gastronomických odboroch a odboroch služieb. Škola naďalej kráča za ďalšími úspechmi, prispôsobuje sa požiadavkám doby, trhu i záujmu verejnosti. Neustále pracuje na skvalitňovaní vzdelávacieho procesu, modernizovaní výuky a práci v rámci mimoškolských aktivít študentov. Vytvára priaznivé podmienky pre štúdium a uplatnenie sa  absolventov na trhu práce.