nájdete nás

 Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sen
reštaurácia – penzión

 

adresa:
Sídlisko duklianskych hrdinov 3,
081 34 Prešov

      reštaurácia: 051/7710834
                                         Mgr. F. Krankota +421 907 132 037

                                         Mgr. I. Dziaková  +421 908 991 971

              
                ubytovanie:  Mgr. F. Krankota +421 907 132 037
    e-mail: sen.restauracia@gmail.com

 

           web: www.restauraciasen.sk, www.gastrosos.edupage.org