nájdete nás

 Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sen
reštaurácia – penzión

 

adresa:
Sídlisko duklianskych hrdinov 3,
081 34 Prešov

      reštaurácia: 051/7710834
                                     D. Tverdik  +421 944 382 150, Mgr. F. Krankota +421 907 132 037
              
                ubytovanie: V. Poliak +421 949 483 808, Mgr. F. Krankota +421 907 132 037
    e-mail: sen.restauracia@gmail.com

 

           web: www.restauraciasen.sk, www.souopo.edupage.org